Kiinteistön omistajan/kuluttajan vaihto

Liittyjä ilmoittaa laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Omistajan tai kuluttajan vaihdosta tulee ilmoittaa Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n laskutukseen heti muutoksen jälkeen.

 

Ilmoituksen voi tehdä:

puhelimella (044 728 8331), sähköpostilla ( sanna.mursunen@taidekaupunki.fi ) tai kirjeitse osoitteeseen Noronkatu 9, 35820 Mänttä.

Omistajan vaihdon yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:

Kulutuspaikan osoite

Vesimittarin loppulukema omistajan vaihtuessa

Vanhan omistajan loppulaskun lähetysosoite

Uuden omistajan nimi ja osoitetiedot

Jäljennös kauppakirjasta omistajan vaihtuessa

OMISTAJAN VAIHDON YHTEYDESSÄ TEHDÄÄN UUSI SOPIMUS (OMISTAJAN VAIHTO)

ILMOITUS LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSEN SIIRTÄMISEKSI (Word)

ILMOITUS LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSEN SIIRTÄMISEKSI (PDF)