top of page Kulutus ja -laskutushistoriasi. 

 

 

 

Veden kovuusarvot

4,7 °dH / Mäntässä

4,9 °dH / Vilppulassa

Veden luokittelu:

Pehmeä (0-6°dH)

Keskikova (7-13°dH)

Kova (14-20°dH)

 

 

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 2021

 

Perustettu: 1988

Omistussuhteet: 100 % Mänttä-Vilppulan kaupunki

Työntekijöitä: 12

Liikevaihto 2021: 5,7m €

Kaukolämpöliiketoiminta

Asiakkaita 2021: 195 kpl

Verkostoa: n. 26 km

Lämmönmyynti 2021: 47,7 GWh

Ominaispäästöt 2021: 0.110€ CO2/MWh

Kulutusmaksu alkaen 1.1.2021 73,72 €/MWh (alv 24%)

 

Vesihuoltoliiketoiminta.

Veden myynti m³: 499,771

Veden tuotanto m³: 688,056

Vesijohtoverkostoa: 237 km

Viemäriverkostoa: 210 km

Vastaanotettu jätevesi m³: 501,441

Puhdistamolle toimitettu jätevesi m³: 1 428,626

Kaukolämmön asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset.

 

 

 

ohjeistus veden antamisesta säiliöihin.

Jakelupisteenä toimii ainoastaan Koskelankatu 39:n vesiposti ja

kaikissa tilanteissa tulee olla yhteydessä Kauko Jaatiseen ennen vedenluovutusta.

Hänen kanssaan tulee sopia luovutusajankohta ja veden luovuttaa AINA meidän henkilökuntamme.

Vastaanottajalla ei ole oikeutta omatoimisesti ottaa vettä jakelupisteestä.

Tästä liitteenä veden laskutuslomake ja tarkentavat ohjeet luovutuksesta.


Vesimittarien vaihdot 7.30-15.00Ohjeistuslinkki mitä saa, ja ei saa laittaa viemäriin.

Jos vesihuollon sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi.Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.www.kuluttajaneuvonta.fi
Yhteistyössä mukana jatkuvan kehityksen takaamiseksi.


 

bottom of page