Uuden kiinteistön liittäminen

 

1. Ota yhteys Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n

Varmista vesihuollon saatavuus. Vesihuollon

saatavuuden voit tarkistaa

(toiminta-alue kartta)

vesilampo@taidekaupunki.fi

 

Saat arvion vesihuoltoliittymän hinnasta ja saatavuudesta sekä muita ohjeita.

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy huolehtii vesihuollosta toiminta alueellaan vesihuoltolain säädösten mukaisesti.

 

2. Pyydä vesi ja viemäriliittymistiedot

Alustavat vesi ja viemäriliittymistiedot toimivat suunnittelun lähtötietona arkkitehtisuunnitteluun ja LVI suunnitteluun.

 

LVI suunnittelijan tulee aina tarkistaa lopulliset vesi ja viemäriliittymistiedot Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:ltä.

  

3.Liittämiskohta

Liittämiskohdan tiedot saa vesihuoltopäällikkö Timo Hänniseltä. On hyvä ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hulevesiasiat: Mänttä-Vilppulan kaupunki

4. Teetä LVI suunnitelmat ja toimita ne liittymishakemuksen yhteydessä

LVI suunnitelmissa esitetään kiinteistön lämpö, - vesihuolto ja ilmastointirakenteet ja laitteet.

Suunnitelmissa tulee ilmetä: pohjapiirustuksessa vesimittarin paikka ja koko sekä lvi

asemapiirustuksessa rakennuksesta liittämiskohtaan tulevat vesi-, jätevesijohdot

 

Mittaritilaksi tulee varata viranomaisohjeiden mukaisesti (D1) mukaan rakennettu lämmin tila varustettuna lattiakaivolla.

 

Tee liittymishakemus lvi-suunnitelmat liitteinä.

  

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

 

5. Tee liittymissopimus

Kun olet saanut takaisin hyväksytyn liittymishakemuksen ja rakennusluvan tehdään liittymissopimus.

 

6. Liittämistyö

Liittämistyön toimitusaika on viisi vuorokautta.

 

Kun sopimus on palautettu Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy asentaa vesi- ja viemäriliittymän sovittuun liittämiskohtaan rakentamisen rajana tontin raja, tontin puolella rakentamisesta vastaa liittyjä.

 

Vesi- ja viemäriliittymän tekemisestä peritään talojohdon rakentamiskorvaus, hinnasto.

 

Maanrakennustöistä rakennuspaikalla vastaa liittyjä.

 

Liittämistyön voi tilata työnjohtaja Kauko Jaatiselta.

 

7.Vesimittari

Kun haluat, että aloitamme veden toimituksen, pyydä lvi-urakoitsijaasi tilaamaan vesimittari.

Vesimittarin voi tilata työnjohtaja Kauko Jaatiselta.

8. Lopputarkastus

Suoritetaan rakennusvalvonnan lopputarkastuksen yhteydessä.

 
vv-laiteselvitys liittymislupahakemusta varten 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma

 

Finlexin sivuille pääsee alla olevista linkeistä.

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, muutos 9.11.2010

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/36380

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 24.1.2007, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet 2007

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/28208

Suomen rakentamismääräyskokoelma ja ajankohtaiset muutokset löytyvät myös ympäristöministeriön sivuilta, minne pääsee alla olevasta linkistä. Vesihuollon määräykset löytyvät kohdasta D1.

http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/rakentamismaarayskokoelma