top of page
Kiinteistön omistajan/kuluttajan vaihto

Liittyjä ilmoittaa laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Omistajan tai kuluttajan vaihdosta tulee ilmoittaa Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n laskutukseen heti muutoksen jälkeen.

Ilmoituksen voi tehdä:

Puhelimella: 044 728 8331

Sähköpostilla: sanna.mursunen@taidekaupunki.fi 

Kirjeitse: Noronkatu 9, 35820 Mänttä.

Omistajan vaihdon yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:

Kulutuspaikan osoite

Vesimittarin loppulukema omistajan vaihtuessa

Vanhan omistajan loppulaskun lähetysosoite

Uuden omistajan nimi ja osoitetiedot

Jäljennös kauppakirjasta omistajan vaihtuessa

OMISTAJAN VAIHDON YHTEYDESSÄ TEHDÄÄN UUSI SOPIMUS (OMISTAJAN VAIHTO)

ILMOITUS LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSEN SIIRTÄMISEKSI (Word)

ILMOITUS LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSEN SIIRTÄMISEKSI (PDF)

Uuden kiinteistön liittäminen

1. Ota yhteys Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n

Varmista vesihuollon saatavuus. Vesihuollon

saatavuuden voit tarkistaa täältä.

Voit myös ottaa yhteyden sähköpostilla vesilampo@taidekaupunki.fi

Saat arvion vesihuoltoliittymän hinnasta ja saatavuudesta sekä muita ohjeita.

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy huolehtii vesihuollosta toiminta alueellaan vesihuoltolain säädösten mukaisesti.

2. Pyydä vesi ja viemäriliittymistiedot

Alustavat vesi ja viemäriliittymistiedot toimivat suunnittelun lähtötietona arkkitehtisuunnitteluun ja LVI suunnitteluun.

LVI suunnittelijan tulee aina tarkistaa lopulliset vesi ja viemäriliittymistiedot Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:ltä.​

3.Liittämiskohta

Liittämiskohdan tiedot saa vesihuoltopäällikkö Timo Hänniseltä. On hyvä ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hulevesiasiat: Mänttä-Vilppulan kaupunki

4. Teetä LVI suunnitelmat ja toimita ne liittymishakemuksen yhteydessä

LVI suunnitelmissa esitetään kiinteistön lämpö, - vesihuolto ja ilmastointirakenteet ja laitteet.

Suunnitelmissa tulee ilmetä: pohjapiirustuksessa vesimittarin paikka ja koko sekä lvi

asemapiirustuksessa rakennuksesta liittämiskohtaan tulevat vesi-, jätevesijohdot

 

Mittaritilaksi tulee varata viranomaisohjeiden mukaisesti (D1) mukaan rakennettu lämmin tila varustettuna lattiakaivolla.

 

Tee liittymishakemus lvi-suunnitelmat liitteinä.

HAKEMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN

5. Tee liittymissopimus

Kun olet saanut takaisin hyväksytyn liittymishakemuksen ja rakennusluvan tehdään liittymissopimus.

6. Liittämistyö

Liittämistyön toimitusaika on viisi vuorokautta.

Kun sopimus on palautettu Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy asentaa vesi- ja viemäriliittymän sovittuun liittämiskohtaan rakentamisen rajana tontin raja, tontin puolella rakentamisesta vastaa liittyjä.

Vesi- ja viemäriliittymän tekemisestä peritään talojohdon rakentamiskorvaus, hinnasto.

Maanrakennustöistä rakennuspaikalla vastaa liittyjä.

Liittämistyön voi tilata työnjohtaja Kauko Jaatiselta.

7. Vesimittari

Kun haluat, että aloitamme veden toimituksen, pyydä lvi-urakoitsijaasi tilaamaan vesimittari.

8. Lopputarkastus

Suoritetaan rakennusvalvonnan lopputarkastuksen yhteydessä.

Suomen rakentamismääräyskokoelma

 

Finlexin sivuille pääsee alla olevista linkeistä.

​​

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, muutos 9.11.2010

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/36380

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 24.1.2007, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet 2007

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/28208

Suomen rakentamismääräyskokoelma ja ajankohtaiset muutokset löytyvät myös ympäristöministeriön sivuilta, minne pääsee alla olevasta linkistä. Vesihuollon määräykset löytyvät kohdasta D1.

http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/rakentamismaarayskokoelma

bottom of page