Vesihuolto

Vesihuollon tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan

 - viranomaisten vaatimukset täyttävän talousveden hankinnasta ja jakelusta

- jätevesien pumppaamisesta Mäntän Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle

- huolehtia kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen ylläpidosta

- yksityisten vesi- ja viemärijohtojen kaupungin verkkoon liittämisestä

- muista vesi-ja viemärilaitoksen asennustöistä.

Sopimusehdot.

Vesihuollon riskien arviointi on tehty valtakunnallisella vesihuollon riskienhallinta työkalulla (wsp, watersafetyplan-työkalu). Tunnistettuihin riskeihin on laadittu seurantakeinot riskien vähentämiseksi. Riskien arviointi on koostunut vesihuoltolaitoksen, ympäristöterveysviranomaisten ja ulkopuolisen konsultin muodostamasta työryhmästä. Riskienarviointi on valmistunut vuonna 2019.

Toimisto: 

Noronkatu 9
35820 MÄNTTÄ

044 728 8331
y-tunnus 0713539-7

Laskutus:
Sanna Mursunen-Piela
044 728 8331
sanna.mursunen@taidekaupunki.fi

Vesihuollon päivystys:
040 354 5764

Verkkolaskuosoite: 003707135397
Välittäjän tunnus: 003708599126
Välittäjä: Liaison Technologies Oy