top of page

Vesihuolto

Vesihuollon tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan
  • Viranomaisten vaatimukset täyttävän talousveden hankinnasta ja jakelusta

  • Jätevesien pumppaamisesta Mäntän Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle

  • Huolehtia kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen ylläpidosta

  • Yksityisten vesi- ja viemärijohtojen kaupungin verkkoon liittämisestä

  • Muista vesi-ja viemärilaitoksen asennustöistä.​

Vesihuollon riskien arviointi on tehty valtakunnallisella vesihuollon riskienhallinta työkalulla (wsp, watersafetyplan-työkalu). Tunnistettuihin riskeihin on laadittu seurantakeinot riskien vähentämiseksi. Riskien arviointi on koostunut vesihuoltolaitoksen, ympäristöterveysviranomaisten ja ulkopuolisen konsultin muodostamasta työryhmästä. Riskienarviointi on valmistunut vuonna 2019. ​ Mikäli tarvitset rakennusaikaista vettä, niin otathan yhteyttä vesihuoltoon.

bottom of page