top of page

Veden laatu

Talousvesi ei saa sisältää pieneliöitä, loisia tai kemiallisia aineita sellaisessa määrin tai pitoisuuksina, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laadulle on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

Mäntän talousvesi

Vesihuolto ottaa raakavedet Mänttään kahdesta pohjavedenottamosta. Jämsänjärveltä ja Kirstinharjulta, josta ne pumpataan Eerolan vedenkäsittelylaitokseen jossa vesi alkaloidaan ja tarvittaessa desinfioidaan ennen johtamista verkostoon ja vesitorniin.  Talousvesi ja raakavesi on erinomaista.

Vilppulan talousvesi

Vesihuolto ottaa raakavedet Vilppulaan kahdesta pohjavedenottamosta. Pynnöskylästä ja Päijänteeltä, josta ne pumpataan kalkkikivi ja murskesäiliön läpi. Jos on tarvetta vesi desinfioidaan ennen johtamista verkostoon/vesitorniin. Vesi on laadultaan hyvää.

Verkosto MP
Kaupungintalo, Seppälän puistotie
9936 
Verkosto MV           
Sannan taukotupa, Isonnevantie 4
159937 

Lausunto.

Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (sosiaaliterveysministeriön asetus 1352/20015)

Talousvesi.PNG
bottom of page