top of page


Talousvesi ei saa sisältää pieneliöitä, loisia tai kemiallisia aineita sellaisessa määrin tai pitoisuuksina, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laadulle on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi/talousveden-laadunvalvonta


Vesihuolto ottaa raakavedet Mänttään kahdesta pohjavedenottamosta. Jämsänjärveltä ja Kirstinharjulta, josta ne pumpataan Eerolan vedenkäsittelylaitokseen jossa vesi alkaloidaan ja tarvittaessa desinfioidaan ennen johtamista verkostoon ja vesitorniin.  Talousvesi ja raakavesi on erinomaista.

Raakaveden laatu Mänttä:
 
Jämsänjärvi 
9938 
Kirstinharju 
9939 


Raakavedet Mänttä:

Verkosto Mänttä:

Verkostoveden kovuus 0,12 mmol/LVesihuolto ottaa raakavedet Vilppulaan kahdesta pohjavedenottamosta. Pynnöskylästä ja Päijänteeltä, josta ne pumpataan kalkkikivi ja murskesäiliön läpi. Jos on tarvetta vesi desinfioidaan ennen johtamista verkostoon/vesitorniin.Vesi on laadultaan hyvää.

Raakavedet Vilppula:

Verkosto Vilppula:

Verkostoveden kovuus 0,77 mmol/LTalousveden laatu Mänttä-Vilppula.

Verkosto MP
Kaupungintalo, Seppälän puistotie
9936 

Verkosto MV           
Sannan taukotupa, Isonnevantie 4
159937 


Lausunto.


Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (sosiaaliterveysministeriön asetus 1352/20015)
bottom of page