top of page

Vesihuolto

Vesihuollon tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan

 - viranomaisten vaatimukset täyttävän talousveden hankinnasta ja jakelusta

- jätevesien pumppaamisesta Mäntän Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle

- huolehtia kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen ylläpidosta

- yksityisten vesi- ja viemärijohtojen kaupungin verkkoon liittämisestä

- muista vesi-ja viemärilaitoksen asennustöistä.

Sopimusehdot.

Vesihuollon riskien arviointi on tehty valtakunnallisella vesihuollon riskienhallinta työkalulla (wsp, watersafetyplan-työkalu). Tunnistettuihin riskeihin on laadittu seurantakeinot riskien vähentämiseksi. Riskien arviointi on koostunut vesihuoltolaitoksen, ympäristöterveysviranomaisten ja ulkopuolisen konsultin muodostamasta työryhmästä. Riskienarviointi on valmistunut vuonna 2019.

Mikäli tarvitset rakennusaikaista vettä, niin otathan yhteyttä vesihuoltoon.

bottom of page